Vuxen HLR med hjärtstartare

Utbildningen Vuxen HLR med hjärtstartare är den grundläggande HLR-utbildningen och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm.

GRUNDUTBILDNING I VUXEN HLR MED HJÄRTSTARTARE

 • Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.
 • Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.
  • HLR
  • Använda en hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra Vuxen HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kursintyg som bevis på utförd utbildning.
Tidsåtgång:

Filmbaserad: 2 timmar

Med instruktör: 3 timmar

Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång per år.

Antal deltagare:

Filmbaserad utbildning: 1 till så många som får plats i lokalen

Utbildning med instruktör: max 12 deltagare

Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Har ni ingen egen lokal så kan vi mot extra ersättning ordna detta.

Förkunskapskrav för grundkurs Vuxen-HLR med hjärtstartare

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll
 • Konstatera hjärtstopp
 • Larmrutiner
 • HLR
 • Användning av hjärtstartare
 • Förståelse för vikten av regelbunden träning
 • Teamträning med scenarioövningar
 • Luftvägsstopp
Lärandemål i grundutbildning i Vuxen HLR

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:

 • Utföra medvetandekontroll
 • Utföra andningskontroll
 • Larma 112
 • Utföra HLR vid hjärtstopp
Lärandemål i grundutbildning, Vuxen-HLR med hjärtstartare

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

 • Utföra medvetandekontroll
 • Utföra andningskontroll
 • Larma 112
 • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren
 • Starta och ansluta hjärtstartaren
 • Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren
 • Utföra HLR.
Lärandemål i grundutbildning, Luftvägsstopp.

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

 • Bedöma skillnaden mellan effektiv hosta/milt luftvägshinder och ineffektiv hosta/allvarligt luftvägshinder
 • Utföra ryggslag och buktryck på stående eller sittande person med ineffektiv hosta/allvarligt luftvägshinder
 • Utföra HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp.

INSTRUKTÖRSUTBILDNING I Vuxen-HLR med hjärtstartare

Förkunskaper för instruktörsutbildning
 • Deltagit i grundutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare
 • Sett instruktörsfilmen i HLR med hjärtstartare och luftvägsstopp.
 • Inläst instruktörsbok i vuxen-HLR
 • Inläst kursbok Första hjälpen och hjärt-lungräddning
 • Genomfört webbutbildning
 • Förberedd träningsuppgift
Kursinnehåll

Övningar att instruera andra deltagare genom de praktiska momenten.

Lärandemål för instruktörsutbildning

Efter genomgången instruktörsutbildning Vuxen HLR med hjärtstartare skall den blivande instruktören kunna:

 • Planera och genomföra grundutbildning
 • Bedöma kursdeltagarnas HLR-teknik
 • Bedöma deltagarnas teknik med hjärtstartare
 • Bedöma deltagarnas teknik vid luftvägsstopp
 • Använda aktivt lärande
 • Motivera betydelsen av mycket träning under utbildningen
 • Förstå vikten av att följa det standardiserade utbildningsprogrammet
 • Värna om kvalitet på utförd HLR samt utbildning
 • Förstå vikten av repetitionsutbildning och hur den kan organiseras
 • Reflektera över sitt eget lärande
Tidsåtgång

Tidsåtgång: ca 5 timmar Antal deltagare: Max 6 Minsta antal kurser per år: 1

HUVUDINSTRUKTÖRSUTBILDNING

Förkunskaper för huvudinstruktörsutbildning

 • Aktuella kunskaper om Vuxen-HLR med hjärtstartare
 • Instruktör i HLR med erfarenhet av minst 4 grundutbildningar i Vuxen-HLR med hjärtstartare (både filmbaserad och instruktörsledd utbildning)
 • Inläst instruktörs- och huvudinstruktörsbok
 • Utfört webbutbildningen
 • Förberedda träningsuppgifter
 • Rekommenderad förberedelse är även att vara observatör vid grundutbildning och eller en instruktörsutbildning
Lärandemål för huvudinstruktörsutbildning

Efter genomgången huvudinstruktörsutbildning skall kursdeltagaren, den blivande huvudinstruktören, kunna:

 • Planera och genomföra grund- instruktörs- och huvudinstruktörsutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare samt luftvägsstopp
 • Använda aktivt lärande
 • Medverka i spridningen av HLR ut i samhället och inom sjukvården
 • Förstå vikten av kaskadutbildning
 • Redogöra för och motivera begreppet kvalitetssäkring
 • Redogöra för och motivera betydelsen av att vara aktiv som instruktör och årligen uppdatera sin kompetens
 • Värna om kvalitet på utförd HLR samt utbildning (kvalitetssäkring)
Tidsåtgång

Tidsåtgång: ca 5 timmar

Antal deltagare: Max 6

Intresserad?

Kontakta mig genom att klicka på denna text.