Kan jag få hjärtstopp

Kan jag drabbas av hjärtstopp?

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en medmänniska på gatan. Oftast är det äldre personer eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom som drabbas av hjärstopp. Men påfallande många av de som drabbas är till synes fullt friska och unga personer.

Totalt inträffade det enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister 91 002 dödsfall i Sverige år 2015. Av dessa rapporterades det in totalt 8182 oväntade hjärtstopp på och utanför sjukhus till det Svenska hjärt-lungräddningsregistret varav ambulanssjukvården rapporterade 5550 oväntade hjärtstopp utanför sjukhus där HLR påbörjats av en bystander eller av ambulanspersonal, överlevnaden till 30 dagar var där 11% – 577 personer.

Det finns det stora möjligheter till överlevnad från oväntat hjärtstopp om larm, behandling med HLR och hjärtstartare sätts in de första minuterna efter att cirkulationen upphört. I bevittnade fall av förmodat kardiell orsak kan överlevnaden till 30 dagar uppgå till 70%. Tidigare angavs att totalt 10,000 personer drabbas av ett oväntat hjärtstopp årligen i Sverige, denna siffra är dock spekulativ och bör inte användas för att beskriva omfattningen.

HeartStart 1+1

Största chansen att häva ett hjärtstopp är omedelbar start av HLR samt tillgång till en hjärtstartare.

De som drabbas av hjärtstopp kan delas in i tre huvudgrupper.

  • Personer med bakomliggande hjärtsjukdom.

De personer där man kunnat konstatera hjärtsjukdom tillhör också den grupp som löper störst risk att drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det är viktigt att dessa personer får rätt förebyggande behandling och information om hur de ska ändra sin livsstil för att minska risken att drabbas av plötsligt hjärtstopp.

  • Personer som haft symtom men inte har någon diagnos.

Personer som har haft andningssvårigheter, yrsel, hjärtklappning, bröstsmärtor och svimningar under kortare eller längre tid tillhör också en riskgrupp. En del har kanske inte tagit symptomen på allvar eller så har man inte upptäckt någon hjärtsjukdom vid undersökningar.
Om man lider av någom av dessa symptom är det viktigt att undersöka orsaken till dessa.

  • Till synes friska personer som inte haft symptom eller blivit diagnostiserade med hjärtsjukdom.

För dessa personer hade det varit omöjligt att förutspå att de skulle drabbas av plötsligt hjärtstopp. Många gånger vet man inte efteråt heller varför personen drabbades.