Hjärtstopp/hjärtinfarkt

Skillnaden mellan hjärtstopp och hjärtinfarkt.

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är inte samma sak, däremot kan hjärtstopp orsakas av en hjärtinfarkt. Hjärtstopp leder till döden om det inte behandlas omedelbart. Hjärtinfarkt kan man överleva.

  • Hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod. Hjärtstopp beror på ett problem i hjärtats elekriska system, hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer), vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Ett flimrande hjärta pumpar inget blod ut till kroppen.CPRD2

Bara efter några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom h
järnan drabbats av syrebrist. Den enda behandling som kan hjälpa är hjärt- lungräddning (HLR) och elstöt från en hjärtstartare.

Det här felet beror oftast på ett hjärtfel som kan vara känt eller okänt men ofta vet man inte vad orsaken är till hjärtstoppet.

  • Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt beror på cirkulationsrubbning ofta beroende på proppbildning i hjärtats kranskärl vilket leder till syrebrist i hjärtmuskeln. Den del av hjärtat som blir utan syre skadas allvarligt och skadan blir allvarligare ju längre det dröjer innan proppen kan lösas upp. Den skada som blir kvar efter en propp kallas hjärtinfarkt.

Symptom vid hjärtinfarkt.
De typiska symptomen vid hjärtinfarkt är plötslig smärta i bröstet.
Smärtan varierar hos olika personer och kan kännas som ett kraftigt tryck över bröstet eller svår sprängande smärta. Ofta strålar smärtan ut i arm, käkar, hals, mage och/ eller rygg. Smärta i bröstet kombinerat med illamående, hjärtklappning, kallsvett, yrsel eller andnöd tyder på att personen drabbats av hjärtinfarkt. Det är då mycket viktigt att snarast komma under vård.

Ring 112.

Idag vet man att symptomen kan variera mellan olika personer och att symptomen ofta är olika hos kvinnor och män. Hos kvinnor är ofta symptomen mer diffusa och smärtan inte lika stark. Symptomen kan vara värk i käke, nackparti, illamående, buksmärta, yrsel, svimning,tryck eller tyngdkänsla över bröstet, andnöd och orkeslöshet.

112