Första Hjälpen L(C)-ABCDE + HLR & AED

Vad gör du om en person i din närhet plötsligt sätter i halsen och inte kan andas? Eller om han eller hon faller ihop medvetslös? Eller om hjärtat stannat? Utbildningen i Fösta hjälpen + Hjärt-Lung-Räddning (HLR) ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen inklusive hjärt-lung-räddning med hjärtstartare.

Innehåll
 • Samhällets olycka- och skadebild.
 • Förebygga olycksfall.
 • L(C)-ABCDE (Livsfarligt läge, Katastrofal blödning, Fri luftväg, Andning, Cirkulation & Blödning, Medvetande och Exponering).
 • Medvetslöshet – stabilt sidoläge.
 • Larma.
 • Utföra hjärt-lung-räddning med hjärtstartare.
 • Åtgärder vid luftvägstopp.
 • Stabilisering av halskotpelaren.
 • Stoppa blödning.
 • Förebygga cirkulationssvikt.
 • Fallolyckor.
 • Organisera och handla på olycksplatsen.
 • Vara ett stöd vid psykiska reaktioner.
Inriktning

Utbildningen kan genomföras med olika inriktningar och innehåll anpassas efter den inriktning du väljer:

 • Sår- och brännskador.
 • Förgiftningar.
 • Allergi, astma, epilepsi och diabetes.
 • Hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Arbetsplatsolyckor.
Upplägg

Korta teoripass varvas med praktiska övningar.

Tid och plats

Genomförs som ett eller två utbildningstillfällen dag- eller kvällstid, vardag eller helg. Kan även genomföras som två separata utbildningstillfällen. Om ni är en grupp, ett företag eller privatperson kommer vi till er och utbildar. Har ni ingen egen lokal så kan vi mot extra ersättning ordna detta.

Omfattning

6 – 8 timmar beroende på inriktning.

Vem kan gå utbildningen?

Alla, inga förkunskaper krävs.

Antal kursdeltagare

2 – 12 personer

Intresserad?

Kontakta mig genom att klicka på denna text.