HLR FÖR INSATSPERSONAL

HLR för insatspersonal är kursen för privatpersoner och alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp, tex, räddningspersonal, polis, väktare, lärare, personal i simhallar, idrottsledare och dylikt.

GRUNDUTBILDNING I HLR FÖR INSATSPERSONAL

 • Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.
 • Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.
 • Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra HLR för insatspersonal enligt gällande svenska riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Tidsåtgång: Ca 4,5 timmar.

Antal deltagare: Max 6 (Rekommenderat 4)

Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Förkunskapskrav för grundkurs HLR för insatspersonal
 • Grundkurs i Vuxen-HLR med hjärtstartare senast ett halvår innan kurs.
 • Inläst kursbok i HLR för insatspersonal -Webbutbildning

Kursinnehåll

 • Konstatera hjärtstopp
 • Larmrutiner
 • HLR
 • HLR-test
 • Användning av hjärtstartare
 • Förståelse för vikten av regelbunden träning
 • Teamträning med scenarieövningar
 • Luftvägsstopp
Lärandemål i grundutbildning i D/S-HLR

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:

 • Utföra medvetandekontroll
 • Utföra andningskontroll
 • Utföra effektiv HLR med tvålivräddarteknik med hjärtstartare

INSTRUKTÖRSUTBILDNING i HLR FÖR INSATSPERSONAL

Förkunskaper för instruktörsutbildning:

 • Du skall vara HLR-instruktör sedan tidigare
 • Du skall ha gått grundutbildning i HLR med hjärtstartare och luftvägsstopp (2011) och tränat på MiniAnne eller motsvarande inom 1 vecka före utbildningstillfället
 • Du skall ha gått grundutbildning i S-HLR eller D-HLR inom 6 månader före instruktörsutbildningen
 • Du skall ha läst in kursbok i S-HLR eller D-HLR och instruktörsbok i S-HLR/D-HLR och texten Överlevnad efter hjärtstopp
 • Du skall ha förberett dina träningsuppgifter
Kursinnehåll
 • Instruera deltagarna i kursen genom de olika momenten
 • Bedömning av varandra i de olika momenten
 • Ge varandra positiv och negativ kritik
 • Scenarioövningar
 • HLR-test
 • Redovisa förberedda träningsuppgifter
Lärandemål för instruktörsutbildning D/S-HLR

När du genomfört instruktörsutbildning i S-HLR eller D-HLR skall du kunna:

 • Planera och genomföra grundutbildning
 • Bedöma kursdeltagarnas HLR-teknik
 • Bedöma deltagarnas teknik med hjärtstartare
 • Bedöma deltagarnas teknik vid luftvägsstopp
 • Använda aktivt lärande
 • Motivera betydelsen av mycket träning under utbildningen
 • Förstå vikten av att följa det standardiserade utbildningsprogrammet
 • Värna om kvalitet på utförd HLR samt utbildning
 • Förstå vikten av repetitionsutbildning och hur den kan organiseras
 • Reflektera över sitt eget lärande
 • Använda aktuellt utbildningsmaterial
 • Kunna bedöma deltagare och ge feedback
 • Förklara vad som fysiskt och kan hända psykiskt med en person som överlevt ett hjärtstopp

Tidsåtgång: ca 5 timmar

Antal deltagare: Max 6 (Rekommenderat 4)

Minsta antal kurser per år: 1

HUVUDINSTRUKTÖRSUTBILDNING

Förkunskaper förhuvudinstruktörsutbildning
 • Instruktör i HLR med hjärtstartare
 • Aktuella kunskaper om HLR med hjärtstartare och luftvägsstopp (HLR 2011)och tränat på MiniAnne eller motsvarande inom 1 vecka före utbildningstillfället
 • Instruktör i S-HLR eller D-HLR med erfarenhet av minst 4 grundutbildningar i S-HLR eller D-HLR
 • Inläst kurs- instruktörs- och huvudinstruktörsbok och uppnått godkänt resultat på webbutbildningen.
 • Inläst text om ”Överlevnad efter hjärtstopp”
 • Förberedd träningsuppgift
 • Rekommenderad förberedelse är även att vara observatör vid en grundutbildning och/eller en instruktörsutbildning.
Lärandemål för huvudinstruktörsutbildning i D/S-HLR

Efter genomgången huvudinstruktörsutbildning ska deltagaren kunna:

 • Genomföra grund-, instruktörs- och huvudinstruktörsutbildning samt planera och genomföra repetitionsutbildning i S-HLR eller D-HLR
 • Förmedla det ideologiska budskapet med tidigt larm, tidig start av HLR med god kvalitet och tidig defibrillering
 • Förmedla vikten av att följa det standardiserade utbildningsprogrammet i S-HLR eller D-HLR
 • Bedöma att kursdeltagarna kan förklara lärandemålen från instruktörsutbildningen S-HLR eller D-HLR – förmedla till deltagarna hur de kan medverka i spridningen av HLR, S-HLR och D-HLR
 • Använda aktuellt utbildningsmaterial
 • Förklara vikten av att använda aktivt lärande
 • Bedöma kvalitén på deltagarnas utförande av HLR-teknik och deras pedagogiska förmåga att använda aktivt lärande i utbildningssituationen
 • Skapa tillfälle till feedback och reflektion vid kurstillfället så deltagarna får möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och sina egna reaktioner
 • Förmedla vikten av regelbunden repetition för att hålla kunskapen aktuell
 • Motivera andra att läsa materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp” för att fördjupa sin kunskap
 • Förklara gällande säkerhetsföreskrifter för halvautomatisk defibrillator

Antal deltagare: Max 6 (Rekommenderat 4)

Tidsåtgång: Ca 5 timmar

Intresserad?

Kontakta mig genom att klicka på denna text.