Barn-HLR

Kursen Barn-HLR är avsedd för alla som är intresserade och för de som jobbar med barn. Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn från 0 år till pubertet. Deltagarna lär sig också att hantera allvarliga akuta sjukdomstillstånd.

Målgrupp är alla vuxna personer i samhället som vill lära sig Barn-HLR. Det gäller alltså både föräldrar och mor- farföräldrar och personer som arbetar inom sjukvård, barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer

GRUNDUTBILDNING

Grundutbildningen innehåller HLR, åtgärder när barnet satt i halsen, barnolycksfall och att känna igen allvarliga akuta sjukdomar.

Förkunskaper grundutbildning
-Inga förkunskaper krävs

Tidsåtgång
2 – 2,5 timmar, grundutbildningen är filmbaserad och innehåller HLR, åtgärder när barn satt i halsen.

INSTRUKTÖRSUTBILDNING

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar, d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Förkunskaper instruktörsutbildning

  • Gå en  grundutbildning i Barn-HLR (inom 6 månader).
  • Inläst instruktörsbok i Barn-HLR.
  • Sett filmen hjärt-lungräddning till barn.
  • Utförd webbutbildning på instruktörsnivå i Barn-HLR.
  • Förberedd träningsuppgift du fått av din kursledare.

Tidsåtgång
Cirka 4 – 6 timmar

HUVUDINSTRUKTÖRSUTBILDNING

Huvudinstruktörsutbildningens syfte är att sprida budskapet om Barn-HLR. På denna nivå utbildas huvudinstruktörer d.v.s. lärare som i sin tur utbildar instruktörer. Utbildningen har både ett pedagogiskt och ett ideologiskt fokus

Förkunskaper huvudinstruktörsutbildning

  • Instruktör i Barn-HLR med erfarenhet av minst 4 grundutbildningar
  • Aktuella kunskaper i Barn-HLR och repeterat Barn-HLR inom en vecka före utbildningstillfället
  • Inläst kurs- instruktörs- och huvudinstruktörsbok.

Tidsåtgång
Cirka 4 – 5 timmar