Utbildning

UTBILDNINGAR

Som ett litet familjeföretag är vi helt beroende av nöjda och återkommande kunder, och ni kan lita på att vi alltid gör vårt yttersta för varje kund. Med våra erfarna och uppskattade instruktörer får ni en säkrare och tryggare arbetsplats och fritid. Vi varvar teori med praktik så att ni ska vara redo att tillämpa det ni lärt er. Vi bjuder även på exempel från verkligheten som hjälper er komma ihåg och gör kurserna ännu mer intressanta.

Välkommen att lära er rädda liv – en investering för livet!

utbild1_228x545

Vi utbildar i hjärt-lungräddning (HLR), hjärt-lungräddning med defibrillator (D-HLR), första hjälpen och akutsjukvård. Vi erbjuder HLR-kurser och D-HLR-kurser både i form av grundutbildning, instruktörsutbildning samt huvudinstruktörsutbildning allt enligt HLR-rådets riktlinjer. Våra utbildningar riktar sig till både privatpersoner som arbetsplatser.

Nytt för 2021 är utbildning i hur man stoppar livshotande blödningar enligt ett svenskt koncept ”Stoppa Blödningen” som bygger på det Amerikanska konceptet ”Stop the Bleed”. Utbildningen sker i samarbete med Katastrofmedicinskt centrum i Linköping. 

HLR_utbildningVi genomför samtliga våra utbildningar på plats hos våra kunder, allt efter önskemål.

Alla våra kurser följer Svenska HLR-rådets rekommendationer och riktlinjer. Vart fjärde till femte år revideras riktlinjerna inom hjärt- lungräddning för att följa senaste vetenskap inom området och ge bästa omhändertagande med målet att öka överlevnaden vid plötsligt oväntat hjärtstopp. Den senaste uppdateringen av de svenska riktlinjerna för HLR gjordes i oktober 2016.

Våra utbildningar i Första hjälpen (L-ABC och L-ABCDE) kan anpassas och skräddarsys efter er verksamhets behov och risker.

Erfarna instruktörer

Alla våra utbildningar genomförs av instruktörer med gedigen erfarenhet från ambulans eller akutsjukvård. Vi utvärderar också våra utbildningar kontinuerligt för att kunna utveckla och tillmötesgå våra kunders behov. Våra kurser och instruktörer får genomgående ett mycket gott betyg vid utvärderingen.

Instruktörsutbildning

Vi hjälper er att utbilda instruktörer så att ni själva kan genomföra grundutbildning i HLR, D-HLR, Barn-HLR och Första Hjälpen. Vi erbjuder också återkommande repetitionsutbildningar för era instruktörer så att man alltid kan vara säker på att vara uppdaterad enligt senaste riktlinjer och råd. Allt enligt Svenska HLR-rådets olika utbildningsprogram. Befintliga instruktörer har möjlighet att uppdatera sin kunskaper till reducerat pris.

Nytt för 2021 är en heldagsutbildning för instruktörer i Stoppa Blödningen efter konceptet Stop the Bleed.

Huvudinstruktörsutbildning

Vi utbildar även huvudinstruktörer vilkas huvudsakliga uppgift är att utbilda instruktörer och huvudinstruktörer. 

Har du frågor angående utbildning, kontakta mig genom att klicka på denna text.