Zoll AED

Zoll. 2 st modeller


Zoll AED Plus – Unikt HLR-stöd med mätning av djupet vid hjärtkompressioner.

Zoll hjärtstartare hjälper dig genom varje steg i livräddningen. Kombinerade bild- röst– och textmeddelanden hjälper dig att utföra livräddningen enkelt och effektivt.

Den använder elektroder (två i en) med en inbyggd sensor som mäter djupet på kompressionerna. Hjärtstartaren meddelar dig om du utför effektiva och korrekta hjärtkompressioner. Under hjärt-lungräddningen får du feedback via röst och text meddelanden som ”tryck hårdare” eller ”bra kompressioner”.

Locket användas som stöd under nacken på den som behandlas. Det hjälper till att skapa fria luftvägar.

Zoll AED Plus har en av de lägsta driftskostnaderna på marknaden.

Zoll AED Plus hjärtstartarpaket  Zoll AED Plus – 13.110,00 kr

Zoll AED Plus hjärtstartarpaket Zoll AED Plus med EKG-visning – 13.595,00 kr